Terenowy Punkt Informacyjny w Kazimierzy Wielkiej

O zakresie załatwianych spraw, kompetencjach marszałka i działaniach podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będzie można się dowiedzieć w trakcie wizyty Terenowego Punktu Informacyjnego w Kazimierzy Wielkiej. Zainteresowane osoby zapraszamy w godz. 10.00-13.00 do siedziby kazimierskiego starostwa.

O zakresie załatwianych spraw, kompetencjach marszałka i działaniach podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego będzie można się dowiedzieć w trakcie wizyty Terenowego Punktu Informacyjnego w Kazimierzy Wielkiej. Zainteresowane osoby zapraszamy w godz. 10.00-13.00 do siedziby kazimierskiego starostwa.

Organizowane spotkania są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców województwa, którzy nie mają pełnej wiedzy na temat zagadnień, będących przedmiotem działalności marszałka i Urzędu Marszałkowskiego. Podczas dyżuru Terenowego Punktu Informacyjnego rozdawane będą materiały promocyjne oraz wydawnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Akcja zakończy się 14 listopada we Włoszczowie. Jej koordynatorem jest Robert Bodo.