Podpisanie Aneksu Do Umowy Ws. Teatru

Formalności związane z umową o współprowadzeniu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach dopełnione!

W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Hanna Wróblewska oraz marszałek Renata Janik, w obecności wiceministra Andrzeja Wyrobca sfinalizowali zawarcie aneksu do umowy w sprawie prowadzenia przez Województwo Świętokrzyskie i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako wspólnej instytucji kultury – Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zawarto także porozumienie dotyczące zwiększenia finansowania remontu zabytkowego obiektu Teatru, zgodnie z którym resort kultury przekaże na dokończenie tej inwestycji 2,5 mln zł. Taką sama kwotę uchwalił podczas ostatniej sesji Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z podpisanym aneksem umowa została przedłużona do 31 grudnia 2027 roku. W ramach podpisanego dokumentu ministerstwo przekazywać będzie corocznie Teatrowi środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie nie mniejszej niż 3 mln 315 tys. zł rocznie. Z kolei wkład województwa będzie wynosił nie mniej niż 9 mln 600 tys. zł rocznie.

Jednocześnie zobowiązano Dyrektora Teatru do powołania w 2025 roku Rady Programowej jako organu doradczego i opiniodawczego. Rada ma się składać maksymalnie z siedmiu członków, w tym jednej osoby wskazanej przez Ministra, jednej osoby wskazanej przez Województwo oraz pozostałych osób wskazanych przez Dyrektora Teatru, w uzgodnieniu z Ministrem i Województwem. Szczegółowe zasady i tryb powoływania, odwoływania oraz działania Rady Programowej określi Regulamin Rady Programowej nadany przez Dyrektora Teatru.

 

Galeria zdjęć