Logo Fe Program Regionalny Rgb

Forum Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w Forum Rozwoju Przedsiębiorczości, organizowanym w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”. Spotkanie inaugurujące projekt odbędzie się 17 grudnia 2018 roku o godzinie 10.30 w Centrum Kongresowym Targi Kielce S.A.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w województwie świętokrzyskim oraz działanie na rzecz podniesienia jakości wsparcia świadczonego przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Projekt przewiduje zastosowanie popytowego schematu w realizacji usług doradczych przez IOB i przekazanie na ten cel voucherów dla MŚP, którzy wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności sami wybiorą pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie to w stanie dla nich rzetelnie zrealizować i pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności MŚP.

Drugim wspierającym modułem w projekcie będzie wsparcie w postaci voucherów dla Instytucji Otoczenia Biznesu na przygotowanie nowych/ulepszonych pakietów usług skierowanych do MŚP w obszarze rozwoju inteligentnych specjalizacji.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.

Program Forum Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalizacja