Ii Sesja Sejmiku Młodzieżowego (17)

III Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

15 grudnia w godzinach 14:00 – 16:00 w Suchedniowie odbędzie się III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Swoją obecność na sesji potwierdzili Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś. Wezmą w niej również udział radni województwa świętokrzyskiego oraz władze Miasta i Gminy Suchedniów: Burmistrz – Cezary Błach oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Adamiec.

Sesja będzie wydarzeniem kończącym dwudniowe spotkanie młodzieżowych radnych, w czasie którego podsumują dotychczasową pracę sejmiku oraz działania powołanych przez siebie komisji. W czasie sesji zostaną podjęte uchwały, m.in. w sprawie konkursu wiedzy o historii ziemi świętokrzyskiej.

Decyzją młodzieżowych radnych, za każdym razem sesje Młodzieżowego Sejmiku odbywają się w innych miejscach województwa. W ten sposób młodzież chce zwiększyć efekt promocyjny swojej działalności a także udzielić wsparcia młodzieży aktywnej w danym mieście lub gminie.

Lokalizacja