Forum skarbników

18 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbędzie się Forum Skarbników Miast i Powiatów. Wśród zaproszonych gości są Stanisław Srocki, Przewodniczący Krajowej Rady RIO oraz Zdzisława Wasążnik, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów.

18 czerwca w warszawskim hotelu Gromada odbędzie się Forum Skarbników Miast i Powiatów. Wśród zaproszonych gości są Stanisław Srocki, Przewodniczący Krajowej Rady RIO oraz Zdzisława Wasążnik, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów.

Planowany porządek obrad:
9.00– 10.30 – rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 – otwarcie obrad – Tadeusz Nalewajk, Prezes Zarządu ZPP
10.45 – 11.15 – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Zdzisława Wasążnik, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów
11.15 – 11.30 – dyskusja
11.30 – 12.00 – Fundusze Europejskie – szansą rozwoju regionalnego – Teresa Małecka, Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
12.00 – 12.15 – dyskusja
12.15 – 12.45 – ustawa o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych – Marta Postuła, Dyrektor Departamentu ds. Organizacji Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów
12.45 – 13.00 – dyskusja
13.00 – 13.30 – nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Tomasz Czajkowski, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
13.30 – 13.45 – dyskusja
13.45 – 14.45 – przerwa na posiłek
14.45 – 15.15 – nowa ustawa o finansach publicznych – przewidywane konsekwencje dla podsektora finansów samorządowych – dr Lesław Fijał, Skarbnik Miasta Krakowa
15.15 – 15.30 – dyskusja
15.30 – 16.00 – audyt wewnętrzny w samorządach – dr Stanisław Srocki, Przewodniczący Krajowej Rady RIO
16.00 – 16.15 – dyskusja
16.15 – zakończenie obrad

Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy dostępne na:
www.zpp.pl

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/