Do trzech razy sztuka

W Brukseli odbyło się drugie oficjalne spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Brukseli odbyło się drugie oficjalne spotkanie negocjacyjne z Komisją Europejską dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ministerstw pełniących funkcję instytucji pośredniczących w PO KL, przedstawiciele samorządów województw oraz przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans.

Celem spotkania było podsumowanie pierwszego etapu negocjacji PO Kapitał Ludzki prowadzonych od marca br., potwierdzenie uzgodnień dokonanych w ramach spotkań technicznych i współpracy roboczej, a także zidentyfikowanie rozbieżnych stanowisk wymagających dalszych uzgodnień.

W trakcie spotkania strony przedstawiły dotychczasowy postęp negocjacji. Wskazano na osiągnięty kompromis w większości obszarów objętych wsparciem PO Kapitał Ludzki (zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność, szkolnictwo wyższe i nauka oraz zdrowia).

Wskazano również obszary edukacji i szkoleń oraz dobrego rządzenia jako te, w których dotychczas nie osiągnięto kompromisu negocjacyjnego. Obie strony wyraziły jednak wolę porozumienia w tym zakresie w ramach szeregu spotkań technicznych, które zaplanowano na przełom maja i czerwca br.

Podsumowując spotkanie, obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowego postępu negocjacji, osiągniętych uzgodnień i podkreśliły konieczności osiągnięcia szybkiego kompromisu w obszarach, w których do tej pory nie udało się znaleźć porozumienia.

Obie strony wyraziły wolę osiągnięcia porozumienia i zakończenia negocjacji w trakcie trzeciego spotkania negocjacyjnego, które planowane jest na 11 czerwca br.

www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/