Kluczowy e-podpis

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2007r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE jest obecnie największą w Europie międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom infrastruktury klucza publicznego PKI oraz podpisu elektronicznego.

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2007r. odbyło się w Międzyzdrojach doroczne VII Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego. EFPE jest obecnie największą w Europie międzynarodową konferencją poświęconą zagadnieniom infrastruktury klucza publicznego PKI oraz podpisu elektronicznego.

EFPE 2007 zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Federalnej Agencji Technologii Informacyjnych Federacji Rosyjskiej.

W konferencji udział wzięło 154 uczestników z 22 krajów, to jest: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Węgier.  W bieżącym roku współorganizatorami EFPE oprócz Unizeto Technologies SA i Politechniki Szczecińskiej były po raz pierwszy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Tematem przewodnim EFPE 2007 były „Kierunki rozwoju usług związanych z podpisem elektronicznym w Polsce i na świecie”. Wśród prelegentów i uczestników EFPE 2007 byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, agencji rządowych i instytucji nadzorujących infrastruktury PKI oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu w państwach Unii Europejskiej i spoza niej.

Podczas wykładów, warsztatów, rozmów kuluarowych oraz paneli dyskusyjnych prelegenci i uczestnicy konferencji wymieniali poglądy i doświadczenia związane z teorią i praktyką dokumentu oraz podpisu elektronicznego, nawiązując zarazem kontakty partnerskie i biznesowe. Biorąc pod uwagę reprezentowane kraje oraz omawiane tematy można stwierdzić, że EFPE stało się unikalnym forum współpracy Wschód-Zachód w zakresie PKI.

W toku obrad wyraźnie dało się zauważyć, że podstawowym problemem podnoszonym przez zdecydowaną większość prelegentów i uczestników Forum jest brak interoperacyjności w relacjach międzynarodowych, w tym również pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W związku z powyższym uznano, że jednym z wiodących tematów przyszłorocznego EFPE 2008, które odbędzie się w dniach 4 – 6 czerwca 2008 r. będą problemy unifikacji i integracji usług związanych z podpisem elektronicznym.

Inne informacje o EFPE 2007, w tym tematyka warsztatów oraz prezentacje wygłoszone na konferencji są dostępne na serwisie
www.efpe.pl.

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/