Franciszkanin Honorowym Obywatelem Chęcin

Franciszkanin Honorowym Obywatelem Chęcin

W Chęcinach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej podczas której tytuł Honorowego Obywatela Chęcin otrzymał franciszkanin, Ojciec Paweł Chmura. W uroczystości uczestniczył marszałek Adam Jarubas.

Ojciec Paweł Chmura urodził się w 1972 roku. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, magistrem teologii, gwardianem klasztoru franciszkanów w Chęcinach oraz dyrektorem Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Ośrodku „San Damiano w Chęcinach. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. Jest kierownikiem świetlicy „Promyk Dnia” w Chęcinach.

Przypomnijmy, iż 4 czerwca 2011 r. tytuł Honorowego Obywatela Gminy Chęciny otrzymał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.