Kazimierz Kotowski z nagrodą Plebiscytu Euro-Gmina

Kazimierz Kotowski z nagrodą Plebiscytu Euro-Gmina

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski otrzymał nagrodę specjalną X Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Świętokrzyskiego 2013/2014, który w piątek, 30 maja, został rozstrzygnięty w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Kazimierz Kotowski otrzymał nagrodę za długoletnią pracę na rzecz rozwoju samorządów.
– To naprawdę wielkie wyróżnienie, to przyjemność i zaszczyt pracować od początku w rodzinie samorządowej, która od 1 stycznia 1999 r. rozszerzyła się o samorządy powiatowe i samorządy województwa – powiedział laureat zaraz po otrzymaniu nagrody. – Tak szybko minął ten czas, w którym mogliśmy zrobić to, co było realne do wykonania w naszym regionie. Przez ostatnie dziesięć lat zmieniamy dynamicznie nasz region i życzę wszystkim, by to tempo zostało utrzymane przy wzajemnym szacunku. Cieszę się, że przekazujemy następcom nasze piękne województwo świętokrzyskie, jeszcze bardziej okazałe, rozwinięte, z aktywną społecznością. Dziękuję wszystkim za wyróżnienie.   

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski od początku był zaangażowany w rozwój samorządów. Jako kierownik Urzędu Rejonowego w Opatowie był jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta Opatowa. Został starostą opatowskim i funkcję tę pełnił przez trzy kadencje, był prezesem Związku Powiatów Polskich. W obecnej kadencji jest radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Uroczystość w WDK była dziesiątym jubileuszowym spotkaniem samorządowców z regionu świętokrzyskiego, ludzi zasłużonych, wybitnych, wyróżniających się aktywnością w swoich lokalnych społecznościach.
Nagrody i wyróżnienia były przyznawane przez kapitułę za najlepsze osiągnięcia w ciągu dziesięciolecia organizowania plebiscytów przez Agencję Pop-Art oraz Fundację Gospodarczą Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego i patronami medialnymi.
O wielkim zaszczycie uczestniczenia w uroczystości mówiła dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Maria Szydłowska, który reprezentowała wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę. – To plebiscyt, który promuje ludzi i gminy województwa świętokrzyskiego – podkreśliła. – Jestem przekonana, że kapituła wyróżniła wszystkich tych, którzy na te nagrody zasłużyli.
Grupa samorządowców otrzymała nagrody w różnych kategoriach, między innymi Lider Samorządności, Super Miasto Roku, Super Burmistrz Roku, Super Wójt Roku, Gmina Roku.