Uczestnicy Konferencji Prasowej Katarzyna Kubicka, Marszałek Andrzej Bętkowski, Wicemarszałek Renata Janik, Aleksandra Marcinkowska

Fundusze Europejskie dla ambitnych – blisko 80 mln zł na szkolenia, które będziemy wybierać dla siebie samodzielnie!

– Mam doskonałą wiadomość dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Dwa nowe projekty z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” to wyjątkowa możliwość otrzymania dopłaty do szkoleń, które każdy dorosły mieszkaniec województwa będzie mógł wybrać dla siebie samodzielnie. Pracodawcy mogą zaś liczyć na refundację kosztów kursów zawodowych, dopasowanych do konkretnych potrzeb ich pracowników – powiedziała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski. W nadchodzących latach ze szkoleń, objętych unijnymi dopłatami, skorzysta ponad 7 tys. osób.

– Zarząd Województwa podjął dzisiaj decyzję o udzieleniu dofinansowania w łącznej kwocie 77,9 mln zł dla dwóch projektów niekonkurencyjnych z programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Realizatorem obu przedsięwzięć jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – poinformował marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Projekty umożliwią dofinansowanie lub refundację kosztów szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych, podejmowanych przez dorosłych mieszkańców naszego regionu. Mówimy tu o wsparciu na poziomie od 75 do nawet 90 procent kosztów. Należy podkreślić, że ta oferta dotyczy wyłącznie szkoleń i studiów dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

BUR to administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości platforma internetowa, na której firmy szkoleniowe i uczelnie wyższe oferują różnego rodzaju szkolenia, studia podyplomowe i usługi doradcze, związane z rozwojem zawodowym. To z tych zasobów można korzystać, aby odnaleźć właściwe szkolenie. Natomiast jeśli osoba, zainteresowana rozwijaniem swoich kwalifikacji, nie znajdzie odpowiedniego kursu lub studiów, PARP przewidział również mechanizm zgłaszania takich potrzeb. Dlatego można oczekiwać, że w nachodzących latach na platformie oferta BUR sukcesywnie będzie się poszerzała. Jest to o tyle istotne, że inne kursy i szkolenia – tj. spoza BUR – nie będą obejmowane dofinansowaniem lub refundacją w projektach WUP Kielce.

– Jedna osoba może uzyskać maksymalnie do 8,5 tys. zł. dofinansowania, bez względu na liczbę szkoleń lub studiów podyplomowych, w których będzie uczestniczyła – wyjaśniła wicemarszałek Renata Janik. – WUP Kielce planuje rozpocząć pierwsze nabory wniosków o udzielenie dofinansowania, składane przez osoby indywidualne oraz przez pracodawców, już w grudniu tego roku. Następnie takie nabory będą sukcesywnie powtarzane przez cały okres trwania projektów, czyli do połowy 2026 r. Warto wspomnieć, że oprócz dopłat do kursów i studiów, osoby korzystające z projektów będą mogły liczyć na kompleksowe doradztwo, które ułatwi im wybór szkoleń.

Realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach projekty będą odrębnie kierowały wsparcie do osób indywidualnych oraz odrębnie do pracodawców, planujących szkolenia dla swoich pracowników. Dla osób indywidualnych, samodzielnie decydujących się na podnoszenie swoich kwalifikacji, WUP Kielce będzie realizował projekt pn. „BUduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych”. Jest on dofinansowany kwotą 42 mln zł. Zgodnie z założeniami z tego projektu skorzysta 3860 osób. W ich przypadku poziom dofinansowania do szkoleń lub studiów podyplomowych wyniesie od 85 do 90 procent kosztów, do maksymalnego pułapu 8,5 tys. zł.

Z kolei projekt pn. „Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” zapewni przedsiębiorcom i pracodawcom, którzy wyślą swoich pracowników na szkolenia, refundację od 75 do 80 procent poniesionych kosztów – również do poziomu 8,5 tys. zł na osobę. Dofinansowanie dla tego projektu wynosi 35,9 mln zł. Docelowo wsparcie ma objąć 3200 pracowników z ponad 1200 świętokrzyskich przedsiębiorstw i innych instytucji.

Szczegółowe informacje, dotyczące dofinansowania lub refundacji kosztów szkoleń i studiów podyplomowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych, można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach: e-mail: wup@wup.kielce.pl, tel.: 41 36 41 600 wew. 620.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektów wzięli udział także: dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Katarzyna Kubicka, zastępca dyrektora Artur Potaczała oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.

Galeria zdjęć