Uczestnicy Spotkania Na Zdjęciu Zbiorowym

Polskie firmy w powojennej odbudowie Ukrainy

21 listopada 2023 roku w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się konferencja “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Jej najważniejszym celem jest włączenie polskich firm w proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele organizacji gospodarczych z Polski i Ukrainy, biznesmeni, reprezentanci władz samorządowych i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Wydarzenie zaplanowane jest w ramach obchodów 65-lecia partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego. Przedsięwzięcie organizują Miasto Kielce i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W Urzędzie Miasta Kielce odbyła się dziś konferencja prasowa podczas której przedstawione zostały m.in. stan prac nad wydarzeniem, kluczowi goście, prelegenci oraz agenda wydarzenia. W środowej konferencji wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego, Anna Kucharczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Włączenie polskich, w tym także świętokrzyskich firm w proces powojennej odbudowy Ukrainy jest celem konferencji zaplanowanej na 21 listopada 2023 roku. W Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkają się przedstawiciele biznesu z Polski i Ukrainy, eksperci, reprezentanci władz i organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego.

W Centrum Kongresowym spotkają się przedstawiciele biznesu i instytucji okołobiznesowych

Budowa strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy oraz włączenie Polski w proces powojennej odbudowy Ukrainy wymaga otwartości, dialogu i współpracy między krajami, a także aktywności na wielu różnych polach. Dla pobudzenia kooperacji i nawiązania relacji, Miasto Kielce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego organizują konferencję „Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. Ważnym aspektem w przygotowywaniu wydarzenia są doświadczenia i relacje zbudowane podczas 65. lat partnerstwa Kielc i Winnicy oraz regionów świętokrzyskiego i winnickiego.

W Centrum Kongresowym spotkają się przedstawiciele biznesu i instytucji okołobiznesowych, reprezentanci władz lokalnych oraz państwowych, środowisko akademickie, organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego. Zawiązane relacje mają przyczynić się do rozwoju obu państw.

– Integralną częścią konferencji jest organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przyjazdowa misja gospodarcza przedsiębiorców z Ukrainy, która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2023 r. Uczestnikami misji będą wytypowani przez Winnicką Radę Miejską oraz Winnicką Obwodową Administrację Wojskową przedstawiciele ukraińskich firm reprezentujący branżę spożywczą, budowlaną, metalową i odnawialnych źródeł energii – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski. – Po konferencji uczestnicy misji z Ukrainy wezmą udział w spotkaniach sieciujących z firmami z regionu świętokrzyskiego, które zainteresowane są nawiązaniem relacji handlowych oraz pogłębieniem dotychczasowych relacji biznesowych. Jestem przekonany, że współpraca przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego z firmami ukraińskimi stanie się początkiem budowy strategicznego partnerstwa obu krajów w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Powyższe przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” – dodał marszałek.

Wydarzenie rozpoczną prelekcje dotyczące roli partnerstwa polsko-ukraińskiego w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Będzie mowa o sytuacji gospodarczej i kondycji struktur państwowych w tym kraju. Zostaną zaprezentowane potencjalne źródła i sposoby finansowania odbudowy Ukrainy oraz ich dystrybucja. Specjaliści określą znaczenie Polski w powojennej rzeczywistości.

W panelu przeznaczonym dla władz lokalnych będzie mowa o współpracy samorządów dla biznesu. Przedstawiciele władz Kielc i Świętokrzyskiego oraz Winnicy i Obwodu Winnickiego zaprezentują znaczenie partnerstw regionalnych i lokalnych w kontaktach dwustronnych Polski i Ukrainy na przykładzie 65-letniej współpracy.

– 65 lat współpracy Kielc i Winnicy oraz Województwa Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego to bardzo długi i owocny czas. Te wzajemne relacje siłą rzeczy zmieniły swój charakter po agresji Rosji na Ukrainę. Od tego momentu nasze województwo oraz miasto Kielce pomagają Ukrainie i ją wspierają; czy tutaj, na miejscu troszcząc się o uchodźców, którzy musieli uciekać ze swojego kraju chroniąc się przed okrucieństwem wojny, czy też wspomagając tych, którzy pozostali na Ukrainie, którzy tam mieszkają, walczą. A teraz chcemy także myśleć o przyszłości, o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Ukrainy i przedsiębiorcami z naszego regionu. Kiedyś ta okrutna wojna się zakończy i wówczas ważnym wyzwaniem będzie odbudowa Ukrainy – mówił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Wizyta przedstawicieli Winnickiej Rady Obwodowej i posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Na zaproszenie Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wizytę w województwie świętokrzyskim w dniach 19-22 listopada 2023 roku złożą także przedstawiciele Winnickiej Rady Obwodowej: Viachesław Sokolovyi, przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej, Dmytro Chalenko, członek Winnickiej Rady Obwodowej oraz Elizaveta Savchuk, kierownik Departamentu relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, działalności projektowej i promocji inwestycyjnej aparatu wykonawczego Winnickiej Rady Obwodowej

Zaproszenie przedstawicieli samorządu Obwodu Winnickiego obok zaproszenia administracji wojskowej wpisuje się w realizację umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim, której 65-lecie przypada w roku bieżącym.

– Dla nas to w zasadzie powrót do kontaktów z przedstawicielami Winnickiej Rady Obwodowej, jakie miały miejsce w przeszłości. Przed lutym 2022 roku były one bardzo częste i obfitowały w normalne relacje gospodarcze i społeczne pomiędzy naszymi regionami. Bardzo cieszymy się z powrotu do tych kontaktów, mimo, że wojna nadal trwa i wciąż jest dużym zagrożeniem dla naszej części świata, ale należy wygrywać tę wojnę także poprzez normalizowanie relacji gospodarczych. Goście będą uczestniczyć w konferencji odbywającej się w Targach Kielce, ale nie może także zabraknąć ich spotkania z radnymi Województwa Świętokrzyskiego. 21 listopada br. o godz. 13:35 w Centrum Kongresowym Targi Kielce, odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku z możliwością udziału wszystkich radnych województwa – powiedział podczas konferencji prasowej przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Przewidywana tematyka obrad to wpływ wojny na działania samorządu Obwodu Winnickiego – poznanie doświadczeń, identyfikacja najważniejszych problemów, określenie potrzeb i wyzwań stojących przed władzami Obwodu oraz dyskusja na temat możliwych obszarów współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim w procesie powojennej odbudowy Ukrainy.

Agenda “Join in! Polsko-ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa” – 21 listopada 2023r.

Indywidualne doradztwo zainteresowanym przedsiębiorcom w temacie m.in.: prowadzenia biznesu w Ukrainie i Polsce, finansowania i zabezpieczenia inwestycji, programów odbudowy Ukrainy.

Lista podmiotów: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, UkraineInvest , Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego, SSE Starachowice (TBC), Centrum Obsługi Inwestora Miasto Kielce, Centrum Obsługi Inwestora Województwo Świętokrzyskie, Kielecki Park Technologiczny, Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, Winnicka Rada Miejska.

Konferencja będzie dwujęzyczna (polsko-ukraińska). Organizatorzy zapewnią tłumaczenia symultaniczne. Podczas networkingu dostępne będzie wsparcie tłumaczy konsekutywnych.

Udział w konferencji oraz w konferencji i networkingu jest bezpłatny i wymaga rejestracji.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Galeria zdjęć