Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 08.2023

Fundusze Europejskie. Ponad 147 mln zł na mobilność miejską!

Nowa unijna perspektywa rozpędza się na dobre! Ruszają kolejne konkursy w ramach nowego programu regionalnego, a do rozdysponowania jest niebagatelna kwota, ponad 147 mln zł! Obradujący w środę, 13 września Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął regulaminy wyboru projektów w dwóch konkursach, które w ramach „twardej”, inwestycyjnej części programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną ogłoszone 18 września w ramach Działania 3.1 Mobilność miejska w MOF (ZIT).

Pierwszy z nich dotyczyć będzie rozwoju infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia jego bezpieczeństwa. W ramach projektów mogą powstać m.in. drogi dla pieszych i rowerów, spójne sieci tras rowerowych, stojaki i wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zlikwidowanie utrudnień i zagrożeń w ruchu pieszym oraz rowerowym, a także stworzyć bezkolizyjne, ciągłe i bezpośrednie trasy pieszych. Możliwe będzie również wprowadzenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, np. doświetlenie przejść. Istotne jest to, że drogi rowerowe, które powstaną w ramach projektów, muszą mieć przede wszystkim funkcję komunikacyjną, a nie turystyczną.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (w tym związków i stowarzyszeń JST lub jednostek organizacyjnych JST działających w ich imieniu), które są członkami: MOF Jędrzejowa, MOF Buska-Zdroju, MOF Staszowa, MOF Sandomierza, MOF Miasta Północy (Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski) oraz  KOF. Pula pieniędzy przeznaczonych na konkurs jest imponująca, bowiem wynosi aż 111 mln 820 tys. zł.

Drugie konkursowe rozdanie dotyczy infrastruktury oraz taboru na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Na wsparcie mogą liczyć projekty realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące takie zadania, jak np. zakup bezemisyjnego taboru autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym), budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, cyfryzacja transportu miejskiego.

Nabór skierowany jest do miast rdzeniowych MOF i KOF, w których prowadzony jest publiczny transport zbiorowy w zakresie komunikacji miejskiej albo taki transport zostanie uruchomiony w ramach projektów, czyli Jędrzejowa, Buska-Zdroju, Staszowa, Sandomierza, Końskich, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Kielc. Kwota przeznaczona z funduszy unijnych na nabór to 35 mln 782 tys. 400 zł.

Oba nabory ruszą 18 września i potrwają do 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje o konkursach pojawią  się w chwili ich ogłoszenia na stronie internetowej programu regionalnego FEŚ 2021-2027.