Posiedzenie Zarządu Województwa

Fundusze unijne. Dach nad głową dla uchodźców z Ukrainy

Mieszkania socjalne dla uchodźców – na taką formę wsparcia  będą mogli liczyć obywatele Ukrainy, którzy znaleźli gościnę w naszym regionie. Na ten cel zostanie przeznaczone prawie 4,7 mln zł unijnego dofinansowania. Obradujący w środę, 24 maja Zarząd Województw Świętokrzyskiego przyjął uchwałę o rozstrzygnięciu konkursu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych.

Unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.1 Mieszkania socjalne dla uchodźców)  trafi do czterech beneficjentów – gmin Oksa i Kielce oraz Stowarzyszenia Arka Nadziei, a także Caritas Diecezji Kieleckiej. Łączne wsparcie z funduszy unijnych projektów to prawe 4,7 mln zł, natomiast całkowita ich wartość zamyka się w kwocie 5,9 mln zł.

– W ramach projektów beneficjenci przeprowadzą prace polegające na modernizacji i remoncie istniejących już lokali, które zostaną wyposażone w niezbędne meble i sprzęt AGD. Tak przygotowane mieszkania socjalne zostaną przekazane na potrzeby osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w związku z toczącą się tam wojną – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. I jak dodaje – Agresja Rosji na Ukrainę i przybycie do Polski, w tym również do regionu świętokrzyskiego, uchodźców zza naszej wschodniej granicy sprawiły, że przed naszym samorządem stanęło wiele nowych wyzwań. Realizowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego działania, które współfinansowane są z funduszy unijnych, to wyraz naszej solidarności z narodem ukraińskim.

Warto dodać, że beneficjenci konkursu będą zobowiązani, po zakończeniu wojny w Ukrainie, do przeznaczenia mieszkań socjalnych na potrzeby społeczne.

Przypomnijmy również, że do 25 maja 2023 r. trwa drugi nabór w konkursie na dofinansowanie z funduszy unijnych mieszkań socjalnych dla uchodźców.