Posiedzenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Na Zdjęciu Wicemarszałek Marek Bogusławski, Członkowie Zarządu Marek Jońca I Tomasz Jamka.

Fundusze unijne dla mobilności miejskiej

Ponad 10 mln zł dodatkowych unijnych funduszy trafi do trzech świętokrzyskich samorządów, które realizują projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej. Taką decyzje podjął obradujący w środę, 21 września Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Projekty związane z mobilnością miejską służą tworzeniu spójnego systemu komunikacji publicznej, nie bez znaczenia jest także ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery. Dzięki decyzji Zarządu Województwa trzy realizowane już projekty gmin – Ostrowiec Świętokrzyski, Pińczów i Skarżysko-Kamienna zyskały dodatkowe unijne wsparcie, które pozwoli sfinalizować te przedsięwzięcia.

– Sytuacja ekonomiczna związana z pandemia COVID-19 oraz wojną w Ukrainie spowodowała wzrost cen materiałów i usług, a co za tym idzie kosztów poszczególnych zadań przewidzianych w projektach. Chcąc uniknąć ryzyka ich niezrealizowania oraz mając na uwadze dostępność  alokacji w ramach Działania 3.4 podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wartości wszystkich trzech projektów. W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom samorządów, które wnioskowały o dodatkowe fundusze – mówi wicemarszałek Marek Bogusławski.

Oznacza to, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dodatkową kwotę z funduszy unijnych w wysokości 4 mln 688 tys. zł  na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”, natomiast Skarżysko-Kamienne zwiększy wartość przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu  w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej” o 2 mln 786 tys. zł. Trzeci projekt, którego wartość została zwiększona o 2 mln 658 tys. zł, to działanie „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie gminy Pińczów”.

Wszystkie trzy projekty dotyczą tak ważnej dla społeczności lokalnych mobilności miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane przez Ostrowiec Świętokrzyski zakłada m.in. przebudowę odcinków ulic 11  Listopada, Samsonowicza, montaż wiat przystankowych, zakup 5 autobusów hybrydowych i wyposażenia do autobusów (elementy zintegrowanego biletu miejskiego).

Natomiast dzięki unijnemu wsparciu w Skarżysku – Kamiennej zaplanowano m.in. budowę wiaduktu i buspasów, zakup siedmiu nowych autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych i obiektów „Bike&Ride”.

Mieszkańcy Pińczowa zyskają zmodernizowany dworzec PKS, przewidziano również zakup dwóch autobusów, montaż pięciu wiat przystankowych, budowę ścieżek rowerowych, utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów oraz budowę systemu parkingowego Park&Ride i Bike&Ride

– Takie przedsięwzięcie z pewnością przyczynią się do promocji aktywnej mobilności miejskiej, tworzenia spójnych systemów komunikacyjnych oraz podniesienie jakości i efektywności  usług transportowych – podsumowuje wicemarszałek Bogusławski.  – Wzrost udziału ruchu rowerowego, jako alternatywnego dla samochodowego, przyczyni się również do obniżenia poziomu CO2 i ochrony środowiska.

Wszystkie projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.