Czterej mężczyźni w garniturach siedzą przy stole, na którym leżą dokumenty. Za mężczyznami flagi, od lewej: Województwa Świętokrzyskiego, Polski i Unii Europejskiej

Fundusze unijne na wykorzystanie wód geotermalnych

Wykorzystanie wód geotermalnych jako źródeł energii cieplnej – taki jest cel projektu realizowanego  przy wsparciu środków unijnych przez powiat kazimierski. Obradujący w środę, 12 stycznia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania tego przedsięwzięcia o 1 mln 862 tys. zł.

Projekt „Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” realizowany jest przez samorząd powiatu kazimierskiego od 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dzięki wykorzystaniu wód geotermalnych energia cieplna popłynie do kilku placówek na terenie powiatu kazimierskiego.

Obradujący w środę, 12 stycznia Zarząd Województwa podjął decyzje o zwiększeniu wartości unijnego dofinansowania projektu o 1 mln 862 tys. zł do kwoty 9 mln 862 tys. zł.

– To bardzo ważne z punktu widzenia poprawy jakości powietrza oraz rozwoju naszego regionu przedsięwzięcie, którego efektem ma być ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery oraz oparcie zapotrzebowania na energię cieplną na pompach ciepła wykorzystujących wody geotermalne z odwiertu w Cudzynowicach. Realizacja tego projektu wiąże się również z planami utworzenia w  Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska i budowy tam odkrytych basenów termalnych wypełnionych wodą siarczkową – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu jest bardzo szeroki, obejmuje on m. in. wykonanie odwiertu chłonnego o głębokości 750 metrów w Kazimierzy Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstaje także rurociąg łączący odwierty z pompami tłocznymi. Zaplanowano również zmodernizowanie kotłowni w placówkach objętych projektem, wykonanie przyłączy, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz zamontowanie na dachach budynków paneli fotowoltaicznych.