Geopark Świętokrzyski

Geopark Świętokrzyski w Światowej Sieci Geoparków UNESCO

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia odbyło się powitanie nowych geoparków w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Wśród nich znalazł się Geopark Świętokrzyski, który swym zasięgiem obejmuje obszar pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów. To pierwszy geopark UNESCO funkcjonujący w całości na terytorium Polski.

Jest to otwarta ,,księga dziejów Ziemi”, która zawiera zapis wszystkich okresów geologicznych od kambru do czwartorzędu. Charakteryzuje się unikatowym dziedzictwem geologicznym i kulturowym o znaczeniu ponadregionalnym. Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym.

Powitanie w UNESCO

Oficjalne i uroczyste powitanie Geoparku Świętokrzyskiego w Światowej Sieci Geoparków UNESCO odbyło się w ramach wydarzenia ,,Welcome Digital Event’’ organizowanego przez UNESCO z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Całość można śledzić na kanale na YouTube  Geopark Świętokrzyski zaprezentował się z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

Aby dostać się do tak elitarnej sieci Geopark musiał spełnić określone wymogi, a także wdrożyć szereg działań naprawczych związanych z uwagami i rekomendacjami ekspertów z UNESCO. Jednym z tych działań była zmiana nazwy Geoparku Kielce na Geonatura Kielce.

Dzień Ziemi

Powitanie Geoparku Świętokrzyskiego w Światowej Sieci Geoparków UNESCO zbiegło się z obchodami Dnia Ziemi. W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmi „Przywróć naszą Ziemię”. Jest to apel do całej ludzkości, aby zacząć żyć świadomie, ekologicznie i starać się naprawić błędy zanieczyszczania środowiska poprzednich pokoleń. Co roku do uczczenia święta włącza się administracja publiczna, jak również wiele przedsiębiorstw i organizacji na całym świecie poprzez organizowanie manifestacji, konferencji oraz różnego rodzaju pokazów. Ich celem jest uświadamianie społeczności o istniejących problemach środowiskowych. Podczas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest możliwe huczne świętowanie, a planowanie wydarzeń jest mocno ograniczone. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas we własnym zakresie nie może celebrować Dnia Ziemi.

Przypominamy, że 30 kwietnia br. odbędzie się akcja, pn. „Zielony Rekord Polski”, która ma na celu zasadzenie jak największej ilości roślin w całej Polsce. Warto dołączyć się do tej wspaniałej inicjatywy. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu. Drzewa i rośliny są symbolem życia, mamy więc wspaniałą okazję, aby zapoczątkować wiele nowych istnień na naszej planecie. Nie marnujmy takiej szansy, przywróćmy naszą Ziemię!

 

 

Galeria zdjęć