Głos mieszkańców w debacie nad “Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego”

Głos mieszkańców w debacie nad “Raportem o stanie Województwa Świętokrzyskiego”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opracował i przedstawił Sejmikowi Raport o Stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2019 roku. Raport stanowi podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim. W opracowaniu można znaleźć szereg informacji nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa, procesów demograficznych, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, czy infrastruktury publicznej. Dokument zawiera również opis realizacji polityk, programów i strategii. Raport będzie rozpatrywany na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 14 lipca br. w Sali Koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, o godz. 10.00, a głos w debacie nad nim mogą zabierać również mieszkańcy województwa.

Chętni do udziału w debacie muszą przedłożyć przewodniczącemu Sejmiku swoje pisemne zgłoszenie z listą minimum 500 podpisów poparcia najpóźniej do 13 lipca br. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos wynosi 15. Po zakończeniu debaty Sejmik przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Zarządowi wotum zaufania.

Szczegółowe informacje oraz link do raportu można odnaleźć na stronie:   https://www.swietokrzyskie.pro/