Gratulacje dla Widełczanek!

Gratulacje dla Widełczanek!

Podziękowania za promocję województwa, gratulacje, życzenia kolejnych sukcesów i symboliczny czek o wartości 1 tys. zł przyjęły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Widełczanki z gminy Daleszyce od marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, wicemarszałek Renaty Janik i członka Zarządu Województwa Marka Jońcy. Widełczanki zajęły II miejsce w finale krajowym plebiscytu „Mistrzowie Agro 2019”.


Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 1 lutego podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie pod Warszawą. Dzisiaj członkinie Koła gościły w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Koło Gospodyń Wiejskich Widełczanki z gminy Daleszyce zawiązało się w 2019 roku, liczy 11 członków, w tym 10 gospodyń i 1 gospodarza. Od początku Koło aktywnie promuje swoją miejscowość Widełki poprzez uczestnictwo w lokalnych, jak i regionalnych imprezach. Podczas VIII Święta Pieroga Świętokrzyskiego w Bobrzy ubiegłym roku Widełczanki zajęły pierwsze miejsce w konkursie na najsmaczniejszego pieroga. Kolejny sukces to tytuł Koła Gospodyń Wiejskich Roku 2019 w województwie świętokrzyskim w regionalnym etapie konkursu „Mistrzowie Agro 2019”. Ukoronowaniem ich dotychczasowej działalności są sukcesy na szczeblu ogólnopolskim – II miejsce w finale krajowym tego konkursu.