Z wizytą w Janczycach

Z wizytą w Janczycach

6 lutego na terenie Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach, z inicjatywy Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki oraz Mariana Partyki wójta Gminy Baćkowice, w posiedzeniu Zarządu Związku wzięli udział Marek Jońca członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wioletta Czarnecka dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego, Irena Sochacka zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Ewa Jachimkowska kierownik Oddziału Gospodarki Odpadami.

Spotkanie poświęcone było problematyce zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gmin zrzeszonych w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, a także możliwościom finansowania inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków RPO, w szczególności działania 4.2. „Gospodarka odpadami”. Wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy na rzecz rozwoju Zakładu w Janczycach, mając na uwadze korzystne rozwiązania dla mieszkańców tego regionu i środowiska naturalnego.