Spotkania w Niemieckim Instytucie Metrologicznym

Spotkania w Niemieckim Instytucie Metrologicznym

Wicemarszałek Marek Bogusławski wraz z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej i Głównego Urzędu Miar wziął udział w wizycie studyjnej w Niemieckim Instytucie Metrologicznym w Brunszwiku („Physikalisch Technische Bundesanstalt”, w skrócie PTB). W trakcie wizyty doszło do spotkania z osobami zarządzającymi instytucją i odpowiadającymi za funkcjonowanie kampusu laboratoryjnego tej niemieckiej instytucji badawczej. Uczestnicy spotkania odwiedzili także wybrane laboratoria.

Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania PTB oraz wpływem tej instytucji na gospodarkę lokalną, regionalną i krajową. W spotkaniach uczestniczyli także rektor Politechniki Świętokrzyskiej Wiesław Trąmpczyński i prorektor uczelni Barbara Goszczyńska.

Wizyta jest jednym z etapów przygotowania do budowy Świętokrzyskiego Metrologicznego Kampusu Laboratoryjnego w Kielcach. Politechnika Świętokrzyska tworzy wraz z Głównym Urzędem Miar z Warszawy konsorcjum na rzecz powstania w Kielcach tej najnowocześniejszej w kraju laboratoryjnej infrastruktury metrologicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

– Odwiedziliśmy 12 stanowisk laboratoryjnych i pomiarowych w brunszwickich laboratoriach – powiedział wicemarszałek Marek Bogusławski. – Mieliśmy okazję m.in. obejrzeć niezwykłą komorę bezechową z akustycznymi właściwościami pomiarowymi do -20 dB, rejestrującą ciszę poniżej ciszy słyszalnej przez człowieka. Widzieliśmy również funkcjonujące zegary atomowe, niemiecki model jednostki masy, idealny wzorzec kilograma jako jednostki odniesienia masy oraz rozwiązania nanotechnologiczne. Ciekawostką jest, że wysłużone, “zużyte” modele miar, zastępowane przez nowe wersje, nie są utylizowane, a starannie przechowywane w sejfach laboratoryjnych. Byłem pod ogromnym wrażeniem rozmachu inwestycji, powierzchni kampusu laboratoryjnego i poziomu prowadzonych badań, wykorzystywanych później przez rodzime firmy niemieckie z różnych gałęzi gospodarki, począwszy od przemysłu motoryzacyjnego a skończywszy na nowoczesnej i innowacyjnej medycynie – dodał wicemarszałek.

Działalność laboratoriów badawczych brunszwickiego Physikalisch-Technische Bundesanstalt na rzecz gospodarki jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania tej instytucji. Niemiecki Instytut Metrologiczny funkcjonuje od 125 lat, został założony z inicjatywy niemieckich przedsiębiorców i wspiera nowoczesnymi rozwiązaniami i myślą technologiczną wiele dziedzin rozwijającej się gospodarki.

Galeria zdjęć