Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP na czele z harcmistrzem Tomaszem Rejmerem, tradycyjnie przekazała Betlejemskie Światło Pokoju Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Z harcerzami spotkali się marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski, Marek Jońca i Mariusz Gosek.

Betlejemskie Światło Pokoju dociera do Polski od 29 lat. Harcerze przekazują go z rąk do rąk, w hufcach i drużynach, do parafii, szkół, szpitali, urzędów, domów. – Do Kielc Światło Pokoju dotarło w niedzielę, 15 grudnia – mówił Tomasz Rajmer, komendant Chorągwi Kieleckiej ZHP, który życzył samorządowcom wytrwałości w pracy na rzecz regionu, a także powodzenia w życiu prywatnym.

Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz członkowie Zarządu Marek Bogusławski, Marek Jońca i Mariusz Gosek odbierając symboliczny lampion ze światłem również złożyli przybyłym harcerzom życzenia z okazji nadchodzących świąt.

Polakom płomyk co roku wręczają harcerze ze Słowacji. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju kieleccy skauci odebrali po polskiej stronie Tatr uroczysta msza święta odbyła się w niedzielę, 15 grudnia o godzinie 8:20 w Zakopanem.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

 

Galeria zdjęć