Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Harmonogram prac komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2020 roku

Z uwagi na stan epidemiczny wszystkie zaplanowane w listopadzie 2020 r. posiedzenia komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się zdalnie za pośrednictwem telekonferencji.

 • 10 listopada (wtorek)
  godz. 9:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
 • 17 listopada (wtorek)
  godz. 9:00 – Komisja Budżetu i Finansów,
 • 19 listopada (czwartek)
  godz. 09:30 – Komisja Samorządu Terytorialnego,
  godz. 12:00 – Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny,
  godz. 14:30 – Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
 • 20 listopada (piątek)
  godz. 9:00 – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  godz. 13:30 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.