Apel O Oddawanie Osocza Baner Poziomy Mały

Podziel się nadzieją. Medycy i pacjenci apelują o oddawanie krwi i osocza ozdrowieńców

W regionie świętokrzyskim brakuje krwi dla chorych, przebywających w szpitalach, poddawanych zabiegom chirurgicznym. Jak informują pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – brakuje niemal wszystkich grup tego bezcennego preparatu. Zarówno medycy, jak i chorzy zainfekowani koronawirusem proszą wszystkich ozdrowieńców o oddawanie osocza, które jest wykorzystywane w leczeniu ciężkich przypadków osób zakażonych SARS-CoV-2.

Każda osoba, która chce oddać honorowo krew, może zgłosić się do terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, znajdujących się w: Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, a także Skarżysku-Kamiennej. Krew pobierana jest także w siedzibie Centrum w Kielcach, oraz podczas stałych akcji oddawania krwi w Busku i Starachowicach.

Krew oddać może każda osoba dorosła (18-65 lat), która jest zdrowa, waży co najmniej 50 kg, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie poddana była zabiegom chirurgicznym, zabiegowi tatuażu, czy przekłucia uszu, nie chorowała na żółtaczkę i inne choroby zakaźne. Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży, po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy; w okresie menstruacji i do trzech dni po jej zakończeniu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa informuje, że w czwartek 12 listopada odbędzie się wyjazdowa akcja honorowego oddawania krwi w Sędziszowie, w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. T,. Kościuszki 7, w godz. 11.00-16.00.

Lekarze apelują również do ozdrowieńców – osób, które przechorowały infekcję Covid-19, lub u których wykryto przeciwciała, o oddawanie osocza. Substancja ta jest wykorzystywana w procesie leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, z ciężkim przebiegiem choroby. Chętni do oddania osocza muszą być w wieku od 18. do 60. roku życia. Mogą oddać osocze, jeśli od ostatniego badania w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny, minęło 14 dni i w przeszłości nie otrzymały transfuzji krwi, lub jej składników. Osocze oddać można w stacji krwiodawstwa.

Do apelu przyłączają się m.in. dyrekcja oraz pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Apel O Oddawanie Osocza Baner Poziomy