Historia zapisana w krajobrazie

Historia zapisana w krajobrazie

Od 9 listopada w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach będzie można oglądać wystawę pt. „Krajobraz z Blizną”. Ekspozycja odnosi się do pamięci polskich walk niepodległościowych z lat 1914 – 1918 oraz tradycji fotograficznych słynnej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystawa “Krajobraz z Blizną” ma – zamierzony – charakter plastycznej opowieści o wpływie historycznych wydarzeń sprzed 100 lat na różne aspekty naszej współczesności – również kulturowe, jak tradycje corocznych marszów szlakiem Kadrówki czy rocznicowych uroczystości, o ich roli w kształtowaniu się postaw obywatelskich i patriotycznych, a także – przede wszystkim – o ich znaczeniu jako czynnika kształtującego fizyczny, estetyczny i ideowy wymiar przestrzeni publicznej miasta Kielce, jak i krajobrazu świętokrzyskiego” – pisze we wstępie do katalogu wystawy pomysłodawczyni projektu Stanisława Zacharko-Łagowska.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 30 listopada br.

2
“Krajobraz z Blizną” Fot. Krzysztof Zając

 

1
“Krajobraz z Blizną” Fot. Stanisława Zacharko – Łagowska