5089

Regionalny Przegląd Gadek „Toto nase ludowe godanie”

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe w Kielcach zapraszają świętokrzyskich gawędziarzy do udziału w Regionalnym Przeglądzie Gadek „Toto nase ludowe godanie”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

Wydarzenie ma na celu kultywowanie oraz popularyzowanie gwary oraz tradycji ludowych, rozbudzenie wrażliwości na kulturę żywego słowa, rozwijanie postawy twórczej i doskonalenie umiejętności scenicznych.

Prezentowany repertuar powinien obejmować: opowiadania, opowieści i powiastki, godki, podania ludowe, pogwarki, legendy ludowe, bajki ludowe oraz humoreski ludowe. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych. Prezentowane teksy muszą być wykonane w gwarze i powinny przywoływać świat dawnej kultury chłopskiej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Jury oceniać będzie właściwy dobór repertuaru, zachowanie ludowego charakteru prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

Szczegółowe informacje, regulamin i karta zgłoszenia

Lokalizacja