Rozsypane, Pomieszane Puzzle

I Świętokrzyska Olimpiada Łamigłówek

Ponad 500 uczestników zawalczy dziś o tytuł Świętokrzyskiego Mistrza Łamigłówek w pięciu kategoriach wiekowych w ramach I Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek. Najwięcej – aż 170 uczniów zgłosiło się z klas I–III szkoły podstawowej. Rywalizacja rozegra się online na platformie Teams.

– Naszym celem jest popularyzacji matematyki i krzewienie zainteresowań Królową Nauk. Łamigłówki rozwijają logiczne myślenie, które sprzyja kreatywności i twórczości, a są to cechy niezbędne w dzisiejszych czasach, aby odnosić sukcesy – uważa Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wydawnictwem Logi, jest organizatorem I Świętokrzyskiej Olimpiady Łamigłówek.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w pięciu kategoriach:

  • MatłamekI – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  • MatłamekII – uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych.
  • MatłamekIII – uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych.
  • MatłamekIV – uczniowie szkoły ponadpodstawowej.
  • Dorośli, studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek.

Uczestnicy rozwiązują łamigłówki przesłane drogą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 11 czerwca  w siedzibie ŚCDN w Kielcach.