Pola z drona

Ich doświadczenia pomagają rolnikom

O działalności badawczo-doświadczalnej, zalecanych uprawach w regionie i korzyściach dla świętokrzyskich rolników rozmawiamy z Ewą Kotarska, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi.

Ewa Kotarska
Ewa Kotarska

 

 

Czym zajmuje się stacja?

Ewa Kotarska: – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi została powołana w 1955 roku i jest to jedyna stacja doświadczalna oceny odmian na terenie województwa świętokrzyskiego. Zajmujemy się działalnością badawczo-doświadczalną. Przeprowadzamy badania odmian w kierunku wartości gospodarczej. Prowadzimy także Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który upowszechniamy na terenie regionu.

 

 

Na czym polega porejestrowe doświadczalnictwo?

– W kilku punktach doświadczalnych na terenie regionu prowadzimy badania Na różnych glebach sprawdzamy odmiany w kierunku potencjału plonotwórczego. Jeśli otrzymamy końcowy wynik – plon spotykamy się w ramach Świętokrzyskiego Zespołu do spraw PDO i ustalamy listę odmian zalecanych dla województwa świętokrzyskiego. W skład zespołu wchodzi 26 osób. To przedstawiciele jednostek hodowlanych, urzędów, izby rolniczej. Wszyscy są związani z rolnictwem i mają kompetencje, by pomóc w doborze odmian.

Jakie korzyści przynosi rolnikom działalność doświadczalna stacji?

– Rolnicy mogą do nas przyjechać, sprawdzić i skonsultować co mogą zasiać na swoich polach. Porównać swoje uprawy z naszymi. Przykładowo mamy 30 odmian pszenicy ozimej, z nich wybieramy te , które zaplonowały najwyżej, miały największy potencjał plonotwórczy. To jest około 5-9 odmian, które wpisujemy na listę. I rolnik u nas otrzymuje konkretną informację : jakie odmiany na jakich glebach się przyjmują. To są odmiany sprawdzone na terenie kraju i regionu. Kiedyś mieliśmy taki przypadek, że rolnicy w regionie zasiali zboże o bardzo wysokim potencjale plonotwórczy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że roślina miała niski procent mrozoodporności. W efekcie zima zniszczyła całe uprawy. Nasze doświadczenia oraz zalecane uprawy pomagają uniknąć takich błędów.

Ile doświadczeń wykonuje stacja?

– Mamy 125 hektarów gruntów rolnych. Z czego na 17 hektarach wykonujemy doświadczenia. To małe poletka o wielkości 15 metrów kwadratowych i mamy ich 7 tysięcy. Corocznie badamy 1500 odmian.

Listy Odmian Zalecanych na rok 2020 dla województwa świętokrzyskiego

Galeria zdjęć