Konferencja

II edycja projektu SmogOut

Rusza II edycja projektu SmogOut. To efekt działań komisji ochrony środowiska Młodzieżowej Rady Gminy w Miedzianej Górze I kadencji oraz wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Oskara Frydrycha. Ma na celu wspieranie działań samorządu poprzez partycypację młodzieży w procesach decyzyjnych.


– W II edycji projektu chcemy dalej zapoznawać młodych ludzi z działalnością samorządu terytorialnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu – tym razem również we współpracy z ekspertami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Pokażemy, co w tym zakresie do tej pory osiągnęły młodzieżowe gremia takie jak Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego i przybliżymy ich działanie, aby zachęcić do czynnego uczestnictwa w ich pracach. Wydarzenie będzie też świetną okazją do sieciowania młodzieży z różnych szkół, co pozwoli na wzmocnienie głosu lokalnej społeczności i stworzy podstawy do współpracy między Samorządami Uczniowskimi w najbliższej przyszłości, czego aktualnie mocno brakuje w regionie – zapowiada Oskar Frydrych.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2022r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk, Podgród 27 (rejestracja uczestników od godz. 15.20).

Podczas wydarzenia organizatorzy przewidują dużo czasu na integrację uczestników, otwarte panele dyskusyjne, podczas których omówiona zostanie m.in. zasadność działań samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i bioróżnorodności, będzie dyskusja o Europejskim Zielonym Ładzie i jego wpływie na politykę państw członkowskich Unii Europejskiej, a także wypracowane zostaną własne rozwiązania i postulaty, które później przekazane zostaną samorządom. Zamieszczone także zostaną w sprawozdaniu na stronie Konferencji w Sprawie Przyszłości Europy.

Uczestnicy spotkania poznają m.in. szczegóły kampanii „Nie rób świata na szaro” organizowanej przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.