II otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogloszenie_konkursowe_2018

Uchwała Zarządu Województwa