II Warsztaty z Wentylacji Nieinwazyjnej Pacjentów Pulmonologicznych

II Warsztaty z Wentylacji Nieinwazyjnej Pacjentów Pulmonologicznych

13 października w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze odbędą się, przeznaczone dla lekarzy i pielęgniarek, II Warsztaty z Wentylacji Nieinwazyjnej Pacjentów Pulmonologicznych.

Nieinwazyjna wentylacja (NIV) jest szeroko stosowana w opiece domowej oraz coraz częściej u pacjentów pulmonologicznych w oddziałach pulmonologicznych. Warsztaty łącząc wykłady teoretyczne oraz część praktyczną mają na celu przybliżyć Państwu technikę prowadzenia wentylacji, zrozumienie sposobów prowadzenia terapii, skutecznego monitorowania i analizowania parametrów co przyczyni się do zapewnienia lepszej opieki.

Program Warsztaty
The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. Program Warsztaty