Szpital Zdjęcie Wyróżniające

Informacja dotycząca funkcjonowania podległych podmiotów leczniczych, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem SARS –COV-2

Jak informuje Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną koronawirusem, nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych, podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego.

– W Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach została zawieszona działalność Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego (Poradnia Foniatryczna, Poradnia Laryngologiczna i Okulistyczna), Działu Rehabilitacji. Procedura taka będzie obowiązywać do odwołania.

– Na Izbę Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy będą przyjmowani wyłącznie pacjenci wymagający bezwzględnej hospitalizacji psychiatrycznej, po wcześniejszym telefonicznym powiadomieniu – dyżurnego lekarza Izby Przyjęć. Przed skierowaniem lub przetransportowaniem pacjenta należy skontaktować się z Izbą Przyjęć ŚCP w Morawicy – numer telefonu (41) 364–23–02. Procedura ta obowiązywać będzie do odwołania.

– W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności części komórek organizacyjnych szpitala. Na okres  3 miesięcy, począwszy od 16 marca 2020 r. wstrzymane jest działanie Kliniki Dermatologii, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia oraz Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowej. Poradnie Pediatryczne (z wyjątkiem Poradni Chirurgicznej i Ortopedycznej) prowadzą wyłącznie konsultacje telefoniczne (teleporady).  Ponadto czasowo zostały wstrzymane przyjęcia do: Kliniki Chorób Wewnętrznych, Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Blok Operacyjny Ogólny. Procedura  ta będzie obowiązywać do odwołania.