Banaś

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

W czwartek, 23 kwietnia, obradowała Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady odbyły się online i było to pierwsze posiedzenie komisji Sejmiku przeprowadzone w tej formie. Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. utrzymanie systemów informacyjnych województwa, a także wyrazili zgodę na zakup przez województwo nieruchomości położonej w gminie Bałtów.

Radni obradujący pod przewodnictwem Grzegorza Banasia wyrazili zgodę na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umowy sprzedaży, nieruchomości położonej w gminie Bałtów, w obrębie Okół, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nieruchomość stanowiąca własność osoby fizycznej, zlokalizowana jest na łuku drogi i w znaczny sposób ogranicza widoczność kilkudziesięciometrowego odcinka drogi wojewódzkiej Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Solec nad Wisłą. Nabycie nieruchomości doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W maju ubiegłego roku zakończyła się umowa na asystę techniczną i wsparcie serwisowe z wykonawcą Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, elbląską spółką OPEGEKA. Jak się okazało spółka, jako jedyna mogąca świadczyć wsparcie w zakresie obsługi modułu dedykowanego do obsługi baz danych, złożyła ofertę nie do zaakceptowania ze względu na zaproponowaną cenę. W związku z tym radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zdecydowali, by zadania związane z zachowaniem trwałości SIPWŚ i rozwojem systemu realizowane będą w ramach innego przedsięwzięcia.