Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025r.”