Informacja o rozpoczęciu konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24 w ramach projektu niekonkurencyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze programu pn. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027