nauka jazdy samochód

Informacja o wstrzymaniu przeprowadzania egzaminów w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy oraz szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach i Oddziale Terenowym WORD w Ostrowcu Świętokrzyskim

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii oraz zaostrzeniem rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach wstrzymuje do dnia 15 maja 2020 roku przeprowadzanie egzaminów państwowych w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy i szkoleń.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej WORD opłaty wniesione za egzamin na prawo jazdy zachowają swoją ważność a zainteresowane osoby zostaną poinformowane indywidualnie przez WORD w Kielcach i Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim o nowych terminach egzaminów oraz szkoleń.
Wszelkie nowe informacje dotyczące egzaminów będą zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach http://www.word.kielce.pl/pi/