Konferencja Prasowa Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 29 Kwietnia 2020

32,5 mln zł na projekt Województwa Świętokrzyskiego „Stop wirusowi!”

Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”. Celem projektu o wartości 32,5 mln zł jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy ludziom z „pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem – lekarzom, pielęgniarkom, technikom medycznym oraz pozostałej kadrze placówek ochrony zdrowia, podlegających samorządowi województwa. Projekt obejmie 4 tys. pracowników medycznych.

– Przygotowanie projektu „Stop wirusowi!” wymagało bardzo intensywnych prac, związanych ze zmianami programowymi, konsultacjami z rządem oraz Komisją Europejską, co pozwoliło na przesunięcie funduszy unijnych w ramach tzw. części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – mówi Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, która bezpośrednio nadzorowała zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnych za przygotowanie projektu. – Większość kwoty 32,5 mln zł zostanie przeznaczona na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej oraz materiałów do dezynfekcji dla szpitali wojewódzkich, pogotowia oraz na przeprowadzenie dużej liczby testów na obecność koronawirusa.

Jak poinformował Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, środki na realizację projektu pochodzą z niewykorzystanych dotychczas kwot, pierwotnie przeznaczonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na działania o charakterze społecznym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w nadzwyczajnym trybie, przewidzianym przez tzw. specustawę funduszową z 3 kwietnia 2020 r., która umożliwia elastyczne dysponowanie funduszami unijnymi i wykorzystanie ich na zwalczanie skutków epidemii koronawirusa.

Projekt „Stop wirusowi!” obejmuje pięć placówek ochrony zdrowia, podległych Woj. Świętokrzyskiemu: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.

– To odpowiedź na ogromne potrzeby w zakresie środków ochrony osobistej, zgłaszane przez wojewódzkie placówki medyczne – powiedziała Wicemarszałek Renata Janik. – O skali tych potrzeb świadczą ilości materiałów jednorazowych, jakie przewidziano w projekcie dla poszczególnych placówek. Np. tylko dla szpitala w Czerwonej Górze zakupionych zostanie 2 mln rękawiczek jednorazowych za kilkaset tys. zł, a to tylko jedna z kilkudziesięciu pozycji na liście potrzeb tej konkretnej jednostki.

Z kolei dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zaplanowano m. in. zakup prawie 17 tys. sztuk opakowań środka do dezynfekcji podłóg i ścian, 650 tys. rękawiczek oraz ponad 65 tys. zestawów odzieży ochronnej dla lekarzy i pielęgniarek. To również tylko mały fragment listy. Na zawierającej kilkadziesiąt pozycji liście zakupów Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego jest np. 30 tys. kombinezonów ochronnych oraz ponad 3 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Ponadto – jak poinformował wicemarszałek Marek Bogusławski – 4,3 mln zł z funduszy unijnych trafi do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin, które będzie wykonywało badania próbek w ramach testów na obecność koronawirusa. Zaplanowano wykonanie 16 tys. takich testów – dla personelu medycznego, zatrudnionego w wojewódzkich placówkach medycznych oraz w razie potrzeby dla pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem. W ramach projektu RCNT kupi wyroby medyczne niezbędne do prowadzenia testów, sprzęt do laboratorium, będzie miało także możliwość zatrudniania specjalistów zewnętrznych – wylicza Marek Bogusławski.

Za realizację projektu „Stop wirusowi!” odpowiadają działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego: Departament Ochrony Zdrowia oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Galeria zdjęć