Przedsiębiorcy

Konkurencyjni i efektywni dzięki unijnemu wsparciu

86 mikro, małych i średnich firm otrzyma unijne wsparcie na rozwój swojej działalności. Obradujący w środę, 29 kwietnia Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs skierowany do przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego.


Realizowany od 2018 r. projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, którzy pragną usprawnić swoje funkcjonowanie, wprowadzić nowatorskiej formy prac, a przez to zwiększyć swoją konkurencyjność i efektywność ekonomiczną.

– Od samego początku zainteresowanie projektem było bardzo duże. Na drugi nabór, który właśnie został rozstrzygnięty wpłynęło 147 formularzy zgłoszeniowych. Niestety nie wszystkie wnioski mogły otrzymać dofinansowanie, bowiem na realizację tej części konkursu została przeznaczona kwota 8 mln 920 tys. zł. Zarząd Województwa podjął więc decyzję o wsparciu finansowym 86 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

Maksymalne kwoty, które otrzymają świętokrzyscy przedsiębiorcy to do 20 tys. zł (w przypadku usług standardowych) i 150 tys. zł (w przypadku usług specjalistycznych). Dzięki temu będą oni mogli usprawnić swoje funkcjonowanie, opracować skuteczne strategie marketingowe, wdrożyć nowe systemy zarządzania czy podnieść jakość świadczonych usług, a także przeznaczyć unijne dofinansowanie na przeprowadzenie audytów energetycznych czy też opracowanie systemów informatycznych. Rozpiętość zadań, które dzięki funduszom unijnym będą realizować świętokrzyscy przedsiębiorcy, jest ogromna, bowiem wszystkie usługi są „szyte na miarę” ich potrzeb.

Warto podkreślić, że projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” to wynik inicjatywy Catching up regions realizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, której jednym z działań było przeprowadzenie przez Ekspertów Banku Światowego badania potrzeb świętokrzyskich przedsiębiorców.

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.