INFORMACJA W SPRAWIE NUMERACJI DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego udostępnia na swojej stronie internetowej  załącznik do wniosku kierowanego do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o nadanie numeru drodze gminnej/powiatowej zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych.

 

Miejsce załatwienia

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Budynek „APOLLOPLAST” – piętro III – pokój 34

Plac Niepodległości 1

25-506 Kielce

Piętro 4, pokój 46

 

Adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Elektronicznie:

e-mail sekretariat: sek.tk@sejmik.kielce.pl

e-PUAP: /3h680wewfh/skrytka

 

Osoby udzielające informacji:

Przemysław Kaczor

Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

Plac Niepodległości 1

25-506 Kielce

Piętro 4, pokój 46

 

tel. 41 395 12 52

e-mail: przemyslaw.kaczor@sejmik.kielce.pl

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – do wniosku o nadanie numeru drodze gminnej lub powiatowej