Nowa publikacja wspomnieniowa oraz inicjatywa uhonorowania w Skarżysku zasłużonego kombatanta

Nowa publikacja wspomnieniowa oraz inicjatywa uhonorowania w Skarżysku zasłużonego kombatanta

Świętokrzyskie Porozumienie Kombatantów i Osób Represjonowanych obradowało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Gośćmi posiedzenia, podczas którego zaprezentowano najnowszą publikację ze wspomnieniami kombatantów ziemi świętokrzyskiej, byli przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek i dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Marcin Piętak.


Świętokrzyskie Porozumienie Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. We współpracy z kombatantami Urząd Marszałkowski wydał już 6 tom „Zeszytów Historycznych – Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej” pt. „Wspomnienia Kombatantów Ziemi Świętokrzyskiej”.

Osoby współpracujące przy powstawaniu publikacji otrzymały z rąk przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia i członka Zarządu Województwa Mariusza Goska podziękowania za podzielenie się swoimi wspomnieniami.

– Możliwość spotkania z Państwem zawsze jest dla nas ogromnym zaszczytem – dziękował za współpracę przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

– To, co przekazujecie Państwo w swoich wspomnieniach jest bardzo cenną wiedzą dla młodych ludzi. To dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy przebywać ze świadkami historii naszego narodu – dodał członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek.

Redaktor publikacji Marian Kolus poinformował, że szósty tom “Zeszytów Historycznych” zawiera wspomnienia Sybiraków, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz działaczy powojennego podziemia niepodległościowego.
Przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych Maciej Lis dodał, że w planach jest również wydanie opracowania zawierającego prezentacje miejsc pamięci narodowej w województwie świętokrzyskim, ponieważ poprzednie wydania zdezaktualizowały się.

W trakcie posiedzenia członkowie Porozumienia podjęli przez aklamację uchwałę o wystąpieniu do władz miasta Skarżysko Kamienna o uhonorowanie zasłużonego kombatanta ppłk Henryka Czecha „Śmigłego” poprzez nazwanie jego imieniem nowo powstałej ulicy lub ronda.

Ppłk Henryk Czech ps. „Śmigły” (ur. w 1925 r.) czasie II wojny światowej był członkiem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, żołnierzem oddziału Antoniego Hedy „Szarego”, uczestnikiem akcji rozbicia więzienia Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach. Przez resztę życia angażował się bardzo mocno w życie lokalne, był m.in. radnym miejskim. Mimo sędziwego wieku spotykał się z młodzieżą, by dzielić się swoimi wspomnieniami, uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i historycznych.

Podczas spotkania minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłego niedawno Mieczysława Adamca, wieloletniego członka Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych.