Laureaci Nagrody I Laudatorzy Pozują Do Pamiątkowego Zdjęcia

Integracja podmiotów ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim

Możliwości integracji, wymiany doświadczeń i zaprezentowania swojej działalności przez świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej – dziś w Centrum Kongresowym Targów Kielce spotkali się przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, poseł Anna Krupka, senator RP Krzysztof Słoń, dyrektor ROPS w Kielcach Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski.


– Cieszę się, że podmioty ekonomii społecznej w naszym regionie prężnie się aktywizują. Tworzymy w ten sposób społeczeństwo obywatelskie i nasze województwo dzięki temu się rozwija – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– Pozytywne jest to, że wiele podmiotów i organizacji pozarządowych funkcjonuje na terenie naszego regionu. Działają dla swojej małej lokalnej społeczności. Integrują ją oraz inicjują wiele ciekawych działań. Ważne, abyśmy pomagali się im rozwijać oraz realizować nowe inicjatywy – dodała wicemarszałek Renata Janik.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Departamentu Wdrażania EFS, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, świętokrzyscy parlamentarzyści, włodarze i przedstawiciele gmin z województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikom stworzono możliwość integracji, wymiany doświadczeń i zaprezentowania swojej działalności przez świętokrzyskie podmioty ekonomii społecznej, co w przyszłości może zaowocować wspólnymi inicjatywami na rzecz społeczności lokalnych. W trakcie wydarzenia nie brakowało występów artystycznych, prezentacji działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Rozstrzygnięto także konkurs pn. „Ekonomia społeczna łączy i wspiera”, w którym nagrodzono 52 podmioty ekonomii społecznej w pięciu kategoriach: stoisko podmiotu ekonomii społecznej, logo podmiotu ekonomii społecznej, inicjatywy zrealizowane na rzecz społeczności lokalnej, współpraca z innymi instytucjami na rzecz społeczności lokalnej, działania zrealizowane na rzecz promocji gminy i/lub regionu.

Odbyły się także warsztaty w formie world cafe, podczas których przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej mogli porozmawiać z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na temat możliwości rozwoju i wsparcia swoich organizacji.

Przedsięwzięcie „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego” finansowane jest w ramach projektu „Koordynacja polityki społecznej w województwie świętokrzyskim” w ramach działania 04.13 – Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

-Ten projekt realizujemy dla klubów integracji społecznej, placówek pomocy społecznej w regionie. W ramach projektu dziś gościmy podmioty ekonomii społecznej, a w naszym regionie jest ich prawie 5 tysięcy. Projekt pokazuje ich aktywność, jak się integrują i łączą w grupy, by realizować różne działania. Dziś zostali za to nagrodzeni. Ekonomia społeczna wspiera i łączy – mówiła Elżbieta Korus, dyrektor ROPS w Kielcach.

 

Logo projektu

Logo projektu