Preumowę na Inwestycję podpisują Marszałek Andrzej Bętkowski, Członek Zarządu Tomasz Jamka Oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Kielcach Jerzy Wrona 

Inwestycje drogowe w Suchedniowie

Rozbudowa jezdni na odcinku ponad 6 kilometrów, przebudowanie 13 skrzyżowań, czy budowa i przebudowa 14 zatok autobusowych i postojowych – między innymi takie zadania zostaną wykonane w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku w miejscowości Suchedniów. Dziś w Suchedniowie preumowę na inwestycję podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Tomasz Jamka oraz dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona. 

W wydarzeniu uczestniczyli również m.in.: przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radna Sejmiku Agnieszka Buras, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek.

Preumowę podpisano w pobliżu nowo wybudowanego ronda skrzyżowania ulic: Mickiewicza, Zagórska, Kielecka, potocznie zwanego „rondo przy Tesco”, które dziś poprzez symboliczne przecięcie wstęgi zostało oddane do użytku.

– Nowe rondo kosztowało ponad 3 miliony złotych, z czego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na jego budowę przeznaczył 1,2 miliony – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – Planowana inwestycja na drodze 751 przyczyni się do lepszego komfortu jazdy. Po trasie S7 w ciągu doby samochodami przemieszcza się ponad 30 tysięcy osób, a droga 751 jest wykorzystywana przez mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy dojeżdżają nią właśnie do S7.

Projekt „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

– Koszt całkowity inwestycji wyniesie 45 mln złotych, z czego dofinansowanie to ponad 38 mln złotych. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień 2023 rok – dodał Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu przewidywana jest rozbudowa jezdni na odcinku o długości 6 km 230 m, przebudowanych zostanie również 13 skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Zaplanowano budowę chodnika o szerokości 2 m, ścieżki rowerowej (szerokość 2 m) oraz ciągów pieszo-rowerowych (szerokość 3 – 3,5 m), budowę i przebudowę 14 zatok autobusowych, zatok postojowych.

Projekt zakłada odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy odwadniające oraz odcinki kanalizacji deszczowej (budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę przepustów), przebudowę przejazdu kolejowego z linią kolejową 0008 Warszawa-Kraków w związku z budową po południowej stronie drogi ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę sieci N.N. wraz z oświetleniem, przebudowę wodociągu, gazociągu i linii telekomunikacyjnej. Zaplanowano także budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Bodzentyńskiej

 

 

 

 

Galeria zdjęć