Inwestycje W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego W Sandomierzu (7)

Inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Marek Jońca zwiedzili Centrum Zdrowia Psychicznego, które powstało przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. Niedawno zakończona inwestycja poprawi dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Podczas wizyty podpisano także dwie umowy na zakup mammografu i modernizację pracowni oraz na termomodernizację budynków technicznych.

– Centrum Zdrowia Psychicznego, które zwiedziliśmy jest obiektem bardzo przyjaznym dla pacjentów. Szpital może pochwalić się także nowoczesnym sprzętem tomografem, czy rezonansem magnetycznym. Gratuluję, że jakość tych usług zdrowotnych konsekwentnie się podnosi – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.

– Szpital wymaga ogromnych środków finansowych, dlatego dziś rozmawialiśmy o szansie na kolejne dofinansowanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej – dodał członek Zarządu Marek Jońca.

W Sandomierzu podpisano umowę na zakup mammografu oraz modernizację pracowni. Wartość planowanej inwestycji to 1,69 mln zł, z czego 1,2 mln to środki pochodzące z rezerwy premiera, reszta to wkład własny.

Kolejna podpisana umowa dotyczyła termomodernizacji budynków technicznych: kuchni, pralni, warsztatów, tlenowni i prosektury przy szpitalu. Wartość inwestycji to 5,42 mln, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 2,725 mln.

Inwestycja: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” została dofinansowana z Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wartość całkowita: 11 887 205,72 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 8 801 219,95 zł.

Realizacja projektu objęła budowę budynku Centrum Zdrowia Psychicznego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu oraz zakup tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszczeń umożliwiających jego instalację. Razem z tomografem zakupiono serwer do rekonstrukcji 3D z niezbędnymi licencjami, robota do nagrywania badań na płytach CD/DVD. Ponadto wyposażono Centrum Zdrowia Psychicznego w środki trwałe oraz sprzęt medyczny (Aparat EEG z modułem wideomerii i holterem).

Szpital cały czas inwestuje w swój rozwój. Obecnie znajduje się na liście rezerwowej placówek, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 3.3 “Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.