Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zachęca mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim.

Sołectwa z województw: mazowieckiego i opolskiego zgłaszają się i biorą udział w edycjach wojewódzkich organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim.

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy organizatorzy czekają do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:

  • Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
    ul. Zofii Urbanowskiej 8
    62-500 Konin
    Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

Do pobrania:

 

Kontakt z koordynatorem konkursu:
Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)
e-mail: biuro@wss.konin.pl