Wicemarszałek Marek Bogusławski Mówi O Leczeniu Chorej Gospodarki.

Jak pomóc przedsiębiorcom?

W Kielcach rozpoczęła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana ,, Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego” . Wystąpienia naukowców i ekonomistów z całej Polski potrwają 2 dni. W konferencji uczestniczył  wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

Konferencję, w której wzięli udział: przedstawiciele biznesu oraz szereg instytucji i organizacji wspomagających przedsiębiorców, otworzył prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja miała za zadanie połączyć dokonania naukowe ekonomistów z praktycznymi aspektami biznesu i wskazać kierunki pomocy dla przedsiębiorców z województwa  świętokrzyskiego.

– Jako lekarz doskonale wiem, że żeby zdiagnozować problem zdrowotny, ale i też gospodarczy – trzeba najpierw zebrać szeroki wywiad, postawić diagnozę i dopiero leczyć pacjenta.  Myślę, że właśnie dzisiejsza konferencja będzie temu służyła, żeby w tak trudnym okresie, jakim jest pandemia, umieć znaleźć i dokładnie zdefiniować problemy, które zafunkcjonowały w trakcie jej trwania, i które powodują, że przedsiębiorcy są, mówiąc kolokwialnie, chorzy. Nie mogą prowadzić swoich biznesów. Mam nadzieję, że ta konferencja posłuży zdiagnozowaniu problemów gospodarczych, co pozwoli wypracować instrumenty najbardziej efektywne do uzdrowienia biznesu. Gratuluję pomysłodawcom i organizatorom tej konferencji, która przyspieszy pewne działania. Myślę, że dzisiejsze obrady:  wymiana myśli i doświadczeń w tym temacie  będą mogły w znaczący sposób umożliwić, albo nawet przyspieszyć pewne działania i potrzebne w tej sferze ułatwienia, tak aby w sposób elastyczny pomóc naszym przedsiębiorcom – powiedział Marek Bogusławski, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

O potrzebie doceniania przedsiębiorców, którzy w większości wprowadzają pieniądze do budżetu państwa, mówił Grzegorz Piątkowski, pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Prezentował 10 zmian, które jego zdaniem mają usprawnić pomoc dla przedsiębiorców. Wśród nich: mały ZUS, zmniejszenie biurokratyzacji, konsultacje na temat ograniczenia częstych zmian dla biznesu, wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla urzędników państwowych, cyfryzacja firm i ograniczenie praktyk tymczasowych aresztowań przedsiębiorców.

Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego i dyrektor Biura Badań i Analiz zauważył, że na całym świecie koszty zatrzymania działalności gospodarczej wzięły na siebie państwa. Pieniądze, które poszły na ten cel zostały wzięte z Banku Centralnego, czyli zostały dodrukowane. I o ile wzrost długu prywatnego rozłożył się na sektory prywatny i publiczny w innych państwach, to w Polsce wyjątkowo – tylko na publiczny. Efekt jest taki, że polskie firmy nie są zadłużone. Ale zmagamy się z dużą inflacją i wyższą ceną surowców energetycznych, która się będzie długo utrzymywać.

Głos w dyskusji zabrał również Jacek Sułek, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wskazał główne wyzwania, ale i instrumenty, szczególnie te unijne, których uruchomienie będzie wspierać rozwój społeczno-gospodarczy w województwie świętokrzyskim.

Do najważniejszych zjawisk, które pojawiły się w gospodarce  na naszym terenie podczas pandemii zaliczył ograniczenie przez firmy inwestycji. Pomimo trudnej sytuacji, firmy za wszelką cenę próbowały ratować przede wszystkim miejsca pracy. Wyjątkowym zjawiskiem w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w 2020 r. było ograniczenie popytu przedsiębiorstw na kredyty. Z kolei notowany we wszystkich województwach wzrost bezrobocia w województwie świętokrzyskim był najmniejszy w kraju.

Dyrektor Sułek zauważył, że spowolnienie gospodarcze w pandemii wymaga uruchomienia długoterminowych mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw, a nie tylko doraźnych instrumentów pomocowych. Wskazał, że w najbliższym czasie do Polski napłyną potężne środki unijne, które będą dedykowane przedsiębiorcom.  Między innymi:

  • 1 267 mln euro na skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych.
  • Inwestycje związane z doposażeniem przedsiębiorstw umożliwiających pracę zdalną – przewidziane wsparcie dla 3 tys. przedsiębiorstw po 15 tys. euro.
  • 87 mln euro na infrastrukturę i wdrażanie z Programu Regionalnego na lata 2021 – 2027
  • 20 mln euro na promocję gospodarczą regionu, w tym na tworzenie produktów i usług charakteryzujących się dużym potencjałem eksportowym.
  • 90 mln euro na pożyczki inwestycyjne i inwestycyjno-obrotowe
  • 20 mln euro na poprawę efektywności energetycznej
  • 20 mln euro na budowę lub rozbudowę instalacji do produkcji energii elektrycznej
  • 5 mln euro na gospodarowanie odpadami

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W konferencji weźmie udział ponad 40 prelegentów.

 

 

 

 

Galeria zdjęć