Jak skutecznie promować produkty regionalne

Jak skutecznie promować produkty regionalne

Konferencja poświęcona kwestiom skutecznej promocji produktów regionalnych i tradycyjnych Polski Wschodniej, a także roli jaką odgrywają w eksporcie i na rynku krajowym odbyła się w sobotę, 31 maja w Sandomierzu. Wziął w niej udział Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, radny Sejmiku Wojciech Borzęcki, Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.

Organizatorem spotkania był Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, które funkcjonuje w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

 – Produkty regionalne na rynku krajowym radzą sobie bardzo dobrze, dobrze się sprzedają i są produktami poszukiwanymi – podkreśla Ireneusz Bęben, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jako dobry przykład podaje, między innymi, Buskowiankę, Miody Napękowskie, Ser Chmielnicki, czy Masło Pierzchnica.

Rynki europejskie to znacznie większe wyzwanie. – Nasze produkty regionalne są tam trochę kojarzone, nie są dobrze znane. Musimy na tym polu wykonać dużo pracy – mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego – ale po to mamy Dom Polski Wschodniej, by pokazać jednym głosem w Brukseli unikatowość tych produktów i tworzyć sieć współpracy.

Sobotnie spotkanie służyło wymianie doświadczeń i informacji. Zgromadziło samorządowców, przedsiębiorców i ekspertów, między innymi, z Ministerstwa Gospodarki. Omówiono aspekty prawne w procesach certyfikacji eksportu i systemy jakościowe produktów lokalnych.

– Chcemy uruchomić wszelkie możliwe instrumenty wsparcia i promocji naszych produktów regionalnych, które są zdrowe, wielokrotnie ekologiczne, spełniają normy i wymogi międzynarodowe produkcji w obszarze żywności – mówi  Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – nasi producenci i grupy producenckie dysponują potężną bazą, służącą do przygotowania, przechowywania dużych jednorodnych partii towarów. Są gotowi, by te towary eksportować.