Z prac Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Busku – Zdroju marszałek Adam Jarubas będzie gościem konferencji „Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie”.

W siedzibie „Uzdrowiska Busko – Zdrój” Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczy w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A.

                                                           ***
W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbywa się „Kreatywny Dzień Dziecka”, zorganizowany przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego. Gościem imprezy będzie Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa.

W Skarżysku – Kamiennej Jan Maćkowiak będzie gościem uroczystego otwarcia miasteczka ruchu drogowego. Obiekt powstał przy ulicy Południowej na Milicy. Tworzą go drogi ze skrzyżowaniami, sygnalizacją świetlną, wysepkami i przejściami dla pieszych. Przy drogach są chodniki i utwardzone pobocza, pionowe i poziome znaki drogowe. Przy miasteczku został zbudowany parking, teren jest ogrodzony i monitorowany. W miasteczku ruchu drogowego będą prowadzone lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, posłuży ono także do prowadzenia kursów i egzaminów na kartę rowerową i motorowerową. Inwestycja kosztowała 345 tys. złotych, z czego 270 tys. pochodziło z budżetu państwa, a 75 tys. złotych ze skarżyskiego urzędu miasta.

                                                         ***
Na zaproszenie burmistrza Gminy i Miasta Chęciny oraz Związku Kombatantów RP i BWP Koło w Chęcinach Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego weźmie udział w uroczystości religijno-patriotycznej z okazji 70. rocznicy Pacyfikacji Chęcin.

Źródło: Biuro Prasowe UM