Jak zrobić karierę w Stąporkowie

Młodzi mieszkańcy Stąporkowa mają szansę na dobry start na rynku pracy. Na terenie miasta rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy, powołane w celu aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców tej części regionu.

Młodzi mieszkańcy Stąporkowa mają szansę na dobry start na rynku pracy. Na terenie miasta rozpoczęło działalność Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy, powołane w celu aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców tej części regionu.
Na parterze Domu Kultury przyjmowane będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy, będące w wieku do 25 lat. Oferta Centrum skierowana jest także do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studentów ze środowiska lokalnego Stąporkowa.
Młodzieżowe Centrum Kariery zostało wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami w nowoczesny sprzęt multimedialny i w zaplecze metodyczno-informacyjne z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego. Stwarza to młodzieży dogodne warunki do samorealizacji.
Punkt otwarty w Stąporkowie jest trzecią tego rodzaju jednostką w regionie. Pozostałe mieszczą się w Jędrzejowie i w Busku-Zdroju.

Źródło: Radio Plus