Uczestnicy spotkania na zdjęciu zbiorowym w gabinecie Tomasza Jamki, członka Zarządu Województwa.

Jaka będzie dwujęzyczność w Świętokrzyskiem

Z inicjatywy Tomasza Jamki, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w piątek, 10 lipca odbyło się spotkanie podczas którego omówiono plany rozwoju dwujęzyczności w regionie. Gościnnie w spotkaniu udział wziął poseł Mariusz Gosek.

W spotkaniu wzięli udział Waldemar Miksa, koordynator krajowy Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci/Billigual Future”, jego zastępca Michał Cudak,  Ireneusz Tomczyk, koordynator regionalny tego programu, Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Izabela Krzak-Borkowska, przedstawiciel ŚCDN w Kielcach i Andrzej Jakubiec, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Omówiono kwestie dotyczące wdrożenia działań, mających na celu zbudowanie środowiska, w którym język angielski przestanie być postrzegany jako język obcy, omówiono ideę i misję wychowania w dwujęzyczności. Przedyskutowano kwestie związane z systemowym wdrażaniem rozwiązań dwujęzycznych  poczynając od żłobka i edukacji przedszkolnej.

Przeanalizowane zostały spiralne modele doskonalenia kompetencji językowych u dzieci od pierwszych lat życia, uwzględniające naturalne predyspozycje asymilacji języka. Zaprezentowane zostały narzędzia i programy umożliwiające organizację procesu edukacyjnego, ukierunkowanego na rozwijanie obszaru dwujęzyczności u najmłodszych. Analizie poddano także formy i możliwości wspierania nauczycieli i placówek przedszkolnych zainteresowanych implementowaniem rozwiązań dwujęzycznych w regionie. Na przykładzie województwa opolskiego omówiono dwujęzyczność. W województwie tym realizowana jest od 5 lat i objęła swym zasięgiem 47 przedszkoli, 5081 dzieci oraz 350 nauczycieli.