Liderzy kooperacji - logo

Jednodniowe szkolenia warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz ideę DI

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z zakresu organizacji i tworzenia centrum usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji w ramach projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakładce dotyczącej Projektu. We wskazanej zakładce znajdują się również wszystkie informacje dotyczące Projektu i organizacji szkoleń, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach.

Ważne! Oferta szkoleniowa jest całkowicie bezpłatna. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

Panią Marzeną Bulińską lub Kamilą Przybycień pod numerem tel.: 41 342 18 74

Szkolenia są realizowane w ramach projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna