Obrady Zespołu Ds. Mobilności Rowerowej Uczestniczy Członek Zarządu Tomasz Jamka

Obradował Zespół ds. mobilności rowerowej

We wtorek 10 maja w Kielcach obradował, działający przy Konwencie Marszałków Województw RP, Zespół do spraw mobilności rowerowej. Uczestnicy spotkania zajęli się m.in. pracą nad projektem stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4 oraz możliwościami współpracy przy realizacji inwestycji rowerowych z Lasami Państwowymi oraz Polską Organizacją Turystyczną. W obradach uczestniczył członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz Tomasz Fitas, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski oraz reprezentujący ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Marek Dworak, pełnomocnik ds. ruchu rowerowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Marcin Różycki wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Marcin Piętak, polski kolarz, olimpijczyk Krzysztof Maksel, a także Kalina Juszczyk z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

– Problematyka turystyki rowerowej, ścieżek dedykowanych cyklistom jest bardzo bliska gospodarzom województwa świętokrzyskiego – podkreślił członek Zarządu Tomasz Jamka. – Staramy się powiększać możliwości i ofertę kierowaną zarówno do mieszkańców, jak i do wszystkich spoza regionu, którzy decydują się korzystając z roweru zwiedzać zakątki województwa świętokrzyskiego.

Zespół podczas obrad zapoznał się z koncepcją przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego, rozmawiał o możliwości pracy nad tzw. specustawą rowerową. Zajęto się także analizą warunków współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie możliwości i sposobu realizacji inwestycji rowerowych na terenach leśnych. Dyskusja dotyczyć będzie także współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w zakresie koordynacji tras EuroVelo w Polsce oraz w zakresie rozwoju i promocji tras rowerowych.

Podczas dwudniowego posiedzenia Zespół ma zająć się także wypracowaniem jednolitych ogólnopolskich standardów certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Dyskutować będzie również o oznakowaniu tras rowerowych.

Galeria zdjęć